TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn online

Phòng kinh doanh

Phòng chiến lược

Hotline

094.889.2368 096.857.6879

Vàng

>

Chiến lược đầu tư vàng ngày 25/04/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.288oz Dừng lỗ: $1.283/oz Chốt lời: $1.301/oz
2014-04-25 15:25:31

Chiến lược đầu tư vàng ngày 24/04/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua trên: $1.290oz Dừng lỗ: $1.285/oz Chốt lời: $1.302/oz Bán dưới: $1.280/oz Dừng lỗ: $1.286/oz Chốt lời: $.1268/oz
2014-04-24 15:38:17

Chiến lược đầu tư vàng ngày 23/04/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.283oz Dừng lỗ: $1.278/oz Chốt lời: $1.295/oz
2014-04-23 15:47:45

Chiến lược đầu tư vàng ngày 22/04/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.287oz Dừng lỗ: $1.282/oz Chốt lời: $1.297/oz
2014-04-22 15:17:32

Chiến lược đầu tư vàng ngày 21/04/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.284oz Dừng lỗ: $1.278/oz Chốt lời: $1.296/oz
2014-04-21 12:23:27

Chiến lược đầu tư vàng ngày 17/04/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.298oz Dừng lỗ: $1.292/oz Chốt lời: $1.310/oz
2014-04-17 12:43:15

Chiến lược đầu tư vàng ngày 16/04/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.301/oz Dừng lỗ: $1.295/oz Chốt lời: $1.313/oz
2014-04-16 15:55:36

Chiến lược đầu tư vàng ngày 15/04/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Bán : $1.323/oz Dừng lỗ: $1.329/oz Chốt lời: $1.308/oz
2014-04-15 15:15:02

Chiến lược đầu tư vàng ngày 01/04/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.283/oz Dừng lỗ: $1.277/oz Chốt lời: $1.295/oz
2014-04-01 15:37:21

Chiến lược đầu tư vàng ngày 31/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.294/oz Dừng lỗ: $1.288/oz Chốt lời: $1.306/oz
2014-03-31 15:34:10

Chiến lược đầu tư vàng ngày 28/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.292/oz Dừng lỗ: $1.286/oz Chốt lời: $1.304/oz
2014-03-28 10:09:55

Chiến lược đầu tư vàng ngày 27/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.303/oz Dừng lỗ: $1.296/oz Chốt lời: $1.317/oz
2014-03-27 13:27:19

Chiến lược đầu tư vàng ngày 26/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.313/oz Dừng lỗ: $1.306/oz Chốt lời: $1.327/oz
2014-03-26 15:15:22

Chiến lược đầu tư vàng ngày 25/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.312/oz Dừng lỗ: $1.306/oz Chốt lời: $1.324/oz
2014-03-25 13:55:17

Chiến lược đầu tư vàng ngày 24/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.328/oz Dừng lỗ: $1.323/oz Chốt lời: $1.338/oz
2014-03-24 13:53:07

Chiến lược đầu tư vàng ngày 21/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.332/oz Dừng lỗ: $1.326/oz Chốt lời: $1.344/oz
2014-03-21 13:48:25

Chiến lược đầu tư vàng ngày 20/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.332/oz Dừng lỗ: $1.326/oz Chốt lời: $1.344/oz
2014-03-20 10:55:53

Chiến lược đầu tư vàng ngày 19/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.354/oz Dừng lỗ: $1.348/oz Chốt lời: $1.366/oz
2014-03-19 14:58:38

Chiến lược đầu tư vàng ngày 18/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Mua : $1.362/oz Dừng lỗ: $1.356/oz Chốt lời: $1.374/oz
2014-03-18 11:46:02

Chiến lược đầu tư vàng ngày 17/03/2014 của Vàng Quốc Tế IG

Tham khảo: Bán : $1.384/oz Dừng lỗ: $1.390/oz Chốt lời: $1.372/oz
2014-03-17 14:30:11

Đối tác

x

Xác nhận thông tin người gửi

Tên quý khách:
Địa chỉ:
Điện thoại:
  Xác nhận
 

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

x

Xác nhận thông tin người gửi

Tên quý khách:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
  Xác nhận
 

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin